Veeam Backup & Replication

Instrukcja konfiguracji Veeam Backup & Replication do pracy z repozytorium chmurowym

Dodawanie repozytorium w chmurze

Ważne! Po pierwszym zalogowaniu do Portalu Usługi, bezwzględnie należy zmienić hasło do konta głównego. Czynność ta powinna poprzedzić dodanie Service Provider w Veeam Backup & Replication. Na tym etapie rekomendujemy również założenie subkonta dla administratorów.

 1. W pierwszym kroku po uruchomieniu aplikacji Veeam Backup & Replication z bocznego menu wybierz Backup Infrastructure i Service Providers, a następnie wybierz Add Provider. W oknie dialogowym podaj dane, które otrzymałeś wraz z usługą od zespołu Flowberg IT, czyli hosta: backup.flowbergit.pl i numer portu: 6180 i kliknij Next.

Wyłącznie opcji w kroku 5: "Allow this Veeam Backup & Replication installation to be managed by service provider" spowoduje, że z poziomu Portalu Klienta możliwe będzie sterowanie zadaniami backupu (start / stop / enable / disable /retry), pobieranie logów, tworzenie nowych zadań lub eksportowanie do csv/xml.

2. Teraz kolej na poświadczenia. Kliknij Add aby dodać użytkownika i hasło, które przyszły od nas. Sprawdź przy okazji, ważność certyfikatu SSL dostawcy, który warunkuje poufność poświadczeń i transferów danych. Zatwierdź wprowadzone dane klikając OK oraz Apply.

3. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo pojawi się ekran z informacją o usłudze. Nazwa repozytorium chmurowego usługodawcy, pojemność i czy Service Provider wspiera akcelerację WAN, która przydaje się w przypadku łączy Internetowych o małej przepustowości. Zatwierdzamy przyciskiem Apply.

4. Ostatni krok to skanowanie zasobów backup Service Provider'a i dodanie repozytorium chmurowego (Veeam Cloud Connect) do zasobów Backup Infrastructure.

Gotowe. Teraz można już tworzyć backup copy joby z wykorzystaniem repozytorium w chmurze.

Konfiguracja zadania kopiowania backupu do repozytorium w chmurze

 1. Wybierz sekcję Home, następnie Backup Copy w górnym menu. Zaczynamy od podania nazwy zadania oraz określenia kiedy kopiowanie backupu do repozytorium chmurowego ma być wykonywane:

  1. Immediate copy (mirroring) - natychmiast po zakończeniu źródłowego backup job'a.

  2. Periodic copy (pruning) - cyklicznie, wówczas kopiowane są najnowsze punkty przywracania ze źródłowego zadania.

Ważne! Zanim utworzysz backup copy job dla określonego zadania backup (wyjątkiem jest backup copy job z repozytorium), utwórz uprzednio backup job'a. W przeciwnym razie, nie będzie możliwe skonfigurowanie secondary destination.

 1. W zakładce Objects klikamy Add i wybieramy, czy backup copy job będzie bazował na zadaniu backpu, czy repozytorium backupu.

 1. W tym przykładzie wyzwalaczem będzie zakończenie pojedynczego zadania backupu (możliwe jest wybranie więcej niż jednego zadania - przycisk ctrl/shift).

 1. Po zatwierdzeniu wyboru joba, system podliczy zajmowaną powierzchnię przez wybrane zadania backupu. Jeżeli pierwotne zadanie zbiera logi transakcyjne, można zachować je także w zadaniu kopiowania backupu do repozytorium chmurowego.

 1. Zakładka Target zawiera najważniejsze parametry dla backup copy job. Zaczynamy od wyboru przydzielonego przez Service Provider'a repozytorium chmurowego. Następnie określamy retencję dla backup copy job'a, w tym przypadku 30 dni.

 1. W kroku 3, rekomendujemy włączenie długookresowego przetrzymywania kopii, czyli GFS (Grandfather-Father-Son). W naszym przykładzie, system przechowa przez miesiąc pełny backup, którego źródłem będzie syntetic full z ostatniego tygodnia miesiąca.

 1. W ustawieniach zaawansowanych (krok 4). W zakładce Storage należy włączyć szyfrowanie kopii zapasowych, w przeciwnym razie backup copy job zakończy się niepowodzeniem. Do zaszyfrowania danych można użyć już istniejącego klucza, lub stworzyć nowy. Po zatwierdzeniu, wracamy do okna głównego (pkt. 4) i wybieramy przycisk Next.

WŁĄCZENIE enkrypcji dla wysyłanych do repozytorium Flowberg IT kopii jest warunkiem koniecznym do wykonania zadania backupu. System automatycznie rozpoznaje, czy przesyłane dane są zaszyfrowane, a jeżeli nie - przerywa transmisję.

 1. Sekcja Data Transfer umożliwia włączenie akceleratora WAN, co optymalizuje wykorzystanie łączy Internetowych o niskiej przepływności (poniżej 100Mbps). Nie zalecamy używania WAN Accelerator'a dla łączy o dużej przepływności, gdyż funkcja istotnie spowalnia proces kopiowania backupu oraz generuje duże obciążenie serwera Veeam Backup & Replication.

 1. W przypadku gdy backup job realizowany jest raz na dobę, można wprowadzić harmonogram, który eliminuje wykonywanie kopiowanie backupu w godzinach biznesowych. W naszym przykładzie, VBR może kopiować backup do repozytorium chmurowego między 19:00 - 6:00.

 1. W ostatnim kroku pozostaje już nam zatwierdzić i aktywować backup copy job.

Dla pewności, że backup copy job jest skonfigurowany prawidłowo możemy sprawdzić, czy powiązane zadanie backupu ma zaznaczoną opcję Secondary Destination.

Gotowe! Off-site backup został skonfigurowany i uruchomiony.

Odtwarzanie z kopii zapasowej w chmurze

W celu odzyskania danych z kopii przechowywanej w repozytorium chmurowym należy w Veeam Backup & Replication wybrać kopię oraz sposób odtwarzania. W tym przykładzie, odtworzymy całą maszynę wirtualną.

 1. Rozpoczynamy od wejścia do menu Home, a następnie wyboru kopii zapasowej w zakładce Backups/Cloud oraz metody odtwarzania - Entire VM.

Gdy kopii jest więcej, można wybrać konkretny punkt przywracania, w tym celu klikamy Points (4). Po wyborze punktu, zatwierdzamy i klikamy przycisk Next.

2. Jeżeli nie chcemy nadpisać istniejącej maszyny wirtualnej, tylko na przykład uruchomić równolegle, wybieramy opcję: Restore to a new location, or with different settings i zatwierdzamy przyciskiem Next.

3. Wybieramy hosta docelowego, na którym odtworzony zostanie backup i przechodzimy do następnego okna klikając przycisk Next.

4. W tym miejscu możemy zmienić pulę zasobów, która domyślnie jest tą samą jak dla maszyny źródłowej. Po wyborze klikamy Next.

5. Aplikacja domyślnie proponuje ten sam magazyn danych, jak dla maszyny źródłowej. W razie potrzeby zmiany, wystarczy wskazać inny magazyn po kliknięciu przycisku Datastore. Zatwierdzamy i przechodzimy dalej.

6. Jeżeli nie zamierzamy nadpisać istniejącej maszyny wirtualnej, w tym miejscu - przycisk Name, należy zmienić nazwę odtwarzanego VM. Po akceptacji, klikamy przycisk Next.

7. Teraz wybieramy sieć, w której ma pracować odtwarzana maszyna wirtualna. Domyślnie VBR proponuje użycie tej samej sieci. W naszym przykładzie, zmieniliśmy sieć docelową, aby odseparować obie maszyny.

8. Warto wpisać sobie powód odtworzenia, co przyda się pewnie za jakiś czas, lub pomoże innym kolegom administratorom.

9. Po weryfikacji swoich wcześniejszych wyborów z podsumowania, pozostaje zatwierdzić zadanie odtwarzania i zdecydować, czy chcemy aby maszyna została automatycznie uruchomiona zaraz po odtworzeniu z kopii zapasowej w chmurze. Aby rozpocząć odtwarzanie wciskamy klawisz Finish.

Cały proces odtwarzania możemy śledzić w osobnym oknie dialogowym.

Sukces operacji zostanie nam zakomunikowany w tym samym oknie aplikacji Veeam Backup & Replication.

Maszyna wirtualna będzie też widoczna w menu Inventory i rzecz jasna z poziomu vSphere.

Last updated