Veeam Agent for Microsoft Windows

Instrukcja aktywacji licencji oraz konfiguracji zadania backupu do chmury

Pobranie i instalacja Veeam Agent dla Windows

 1. Instalator Agenta pobieramy wprost z Portalu Usługi. Po zalogowaniu wybieramy z lewego menu Managed Computers a następnie z górnego menu Discovered Computers. Klikamy poniżej aktywną zakładkę Download Management Agent i wybieramy właściwą wersję. W tym przykładzie pobierzemy agenta dla systemu Windows.

Ważne! Po pierwszym zalogowaniu do Portalu Usługi, bezwzględnie należy zmienić hasło do konta głównego. Czynność ta powinna poprzedzić dodanie Service Provider w Veeam Backup & Replication. Na tym etapie rekomendujemy również założenie subkonta dla administratorów.

 1. Kliknięcie wywoła pobieranie klienta instalacji. Po uruchomieniu instalatora pojawi się kreator instalacji klienta. Po kliknięciu przycisku Next należy jeszcze zaakceptować warunki licencji klikając - I Accept i uruchomić instalację.

 1. Po zakończeniu instalacji klient nawiąże połączenie z usługą i zweryfikuje certyfikat SSL.

 1. Teraz można już aktywować Agenta Veeam wraz z licencją. W tym celu przechodzimy ponownie do Portalu Usługi z poziomu Managed Computers / Discovered Computers zaznaczamy rozpoznany i połączony dzięki zainstalowanemu klientowi (krok 3) system operacyjny Windows i wybieramy Install Backup Agent.

 1. W oknie kreatora wybieramy jedną z gotowych polityk backupu lub tworzymy własną - menu rozwijalne Backup policy to apply. Predefiniowane polityki to:

  1. Windows server - Entire computer -> backup blokowy danych całej maszyny z migawki woluminu Microsoft VSS. Wykonywany automatycznie codziennie o 0:30.

  2. Windows workstation - Entire computer -> backup blokowy całej maszyny z kopii migawki woluminu Microsoft VSS. Wykonywany automatycznie codziennie o 12:15.

  3. Windows workstation - Personal Files -> backup woluminu plików. Wykonywany automatycznie codziennie o 12:15

Kliknięcie przycisku Show obok pola wyboru Backup policy pokazuje szczegóły wybranej polityki domyślnej. Widać między innymi, czy jest włączone szyfrowanie, jaki wybrano poziom kompresji i optymalizacji pamięci masowej, retencja kopii zapasowej w dniach i czy włączono długookresowe przechowywanie pełnej kopii zapasowej (GFS).

 1. Wybierz Configure (krok 2), aby sparametryzować Agenta. W naszym przykładzie zadanie nie zostanie uruchomione w gdy komputer pracuje w sieci taryfowej (sieć komórkowa), agent będzie dostosowywał użycie zasobów do obciążenia systemu i wybudzi system w terminie backupu.

 1. Po zatwierdzeniu przyciskiem Apply rozpocznie się instalacja Veeam Agenta w systemie Windows, na którym zainstalowany został klient instalacji (pkt. 2-3).

 1. Po zakończonej instalacji w Portalu Usługi aktywuje się menu Management Agent z kilkoma dodatkowymi funkcjami.

 1. Wybrane zadanie backupu widoczne będzie w menu Backup Jobs, z którego poziomu można także na przykład: uruchomić, zatrzymać lub zmodyfikować zadanie. W naszym przypadku wyłączyliśmy funkcję Use wake up timers..., która generowała ostrzeżenie, gdyż była nie do zastosowania na maszynie wirtualnej, której użyliśmy do przygotowania niniejszej instrukcji.

Gotowe! Zakończenie instalacji Veeam Agenta jest równoznaczne z implementacją wybranej polityki backupu. W najbliższym ustawionym terminie wykonane zostanie zadanie backupu, co widoczne będzie w Protected Data.

Kliknięcie cyfry w kolumnie Backups spowoduje pokazanie szczegółowej listy punktów przywracania dla zadania (w naszym przykładzie wykonany został jeden backup).

Z poziomu Portalu inicjuje się także odtwarzanie używając File-Level Restore Portal, które uruchamia osobny portal.

Odtwarzanie z kopii zapasowej w chmurze

W przygotowaniu.

Last updated