Panel Usługi - Backup Portal

Panel do zarządzania usługą Backup w Chmurze (BaaS & Off-Site Backup)

Logowanie i zmiana hasła w Panelu Usługi

Uruchomienie usługi zostanie potwierdzone mailem aktywacyjnym, w którym przesłane zostaną niezbędne poświadczenia oraz skrócone instrukcje konfiguracji aplikacji klienckiej.

Usługę można aktywować online na naszych stronach. Wejdź na kalkulator usługi Backup w Chmurze wybierz wariant usługi i określ parametry jak wielkość repozytorium chmurowego oraz rodzaj obciążeń, które będą objęte backupem. Aktywacja wariantu Off-SIte Backup to zaledwie 5 min.

  1. Zaczynamy od zalogowania się do Portalu Usługi Backup w Chmurze i zmiany hasła. W tym celu z poziomu przeglądarki wchodzimy na adres https://vp.flowbergit.pl i wprowadzamy dwuelementowy login, w tym przykładzie będzie to: DEMO2\tomasz.magda oraz hasło.

  2. Zaczynamy od zalogowania się do Portalu Usługi Backup w Chmurze i zmiany hasła. W tym celu z poziomu przeglądarki wchodzimy na adres https://vp.flowbergit.pl i wprowadzamy dwuelementowy login, w tym przykładzie będzie to: DEMO2\tomasz.magda oraz hasło.

  1. Następnie w Portalu Usługi w górnym menu wybieramy Edit Profile.

  1. W zakładce Login Info wpisujemy hasło, które otrzymaliśmy w mailu aktywacyjnym lub stare hasło oraz dwa razy nowe hasło i zatwierdzamy przyciskiem Finish. Zostaniemy poproszeni o ponowne zalogowanie się do Backup Portalu.

Rekomendujemy włączenie przy tej okazji wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA) w oparciu o aplikację uwierzytelniającą, np. Google Authenticator.

Resetowanie hasła do Backup Portalu

W przypadku problemu przy użyciu poświadczeń z maila powitalnego lub po prostu, gdy zapomniałeś hasła po jego zmianie, możesz po prostu atywować procedurę resetowania hasła.

  1. W tym celu, przechodzimy pod adres portalu -> https://vp.flowbergit.pl a następnie klikamy tekstowy link Forgot password?

  1. Teraz wprowadzamy dwuczłonową nazwę użytkownika oraz email konta głównego usługi, na który został przesłany mail powitalny i zatwierdzamy przyciskiem Reset. Po chwili system prześle nowe hasło mailem.

Last updated