Links

Kopia zapasowa poza siedzibą (off-site backup)

Czyli dodawanie Veeam Cloud Connect Service Provider do repozytoriów na kopie zapasowe
Off-site backup, czyli kopia zapasowa poza siedzibą, to realizacja najlepszych praktyk z zakresu ochrony danych, a konkretnie reguły 3-2-1. Niniejsza instrukcja zawiera konfigurację systemu Veeam Backup & Replication oraz Veeam Agenta do pracy z repozytorium chmurowym. Zaprezentowaliśmy także przykładową konfigurację zadanie backup dla kopii wyniesionej.